One thought on “مرده‌ای به کشتن ما می‌آید”

  1. دنيا كه به پايان رسيدروياهادنيايى ديگر خواهند ساختو خنده ى توجاى آفتاب را خواهد گرفت.______پشت نخستين ميزى كهبرايم چيده بودىهمه چيز را باختمديگر، دوستت نخواهم داشتمثل قصه اى كه شنيده ام شعرى كه گفته امفراموشت خواهم كردترانه باشى لال مى شومو اگر نان مى ميرمبا اين همه با اين همها [...]

  2. زندگی در اعماق عادت هاهیچ فرقی با مرگ نداردتو مرده ایفقط معنای مرگ را نمی دانی!

  3. عنوان: گزیده شعرهای رسول یونان : مرده‌ای به کشتن ما (من) می‌آید؛ اثر: رسول یونان؛ گردآورنده و مترجم: احمد پوری؛ مشخصان نشر: تهران، نشر افکار، 1388، در 264 ص، شابک: 9789642280315؛ موضوع: شعر فارسی ، شعر ترکی آذربایجانی ، ترجمه شده به فارسیهر شببه کشتن ما می‌آیدمرده ای که فکر می‌کندما او ر [...]

  4. -بارانیبارانی مورٌبدر نیمروزی آفتابی.هیچ اتفاقی نیفتاده استاما منقسم می خورم که این بارانبارانی معمولی نیستحتماجایی دوردریایی را به باد داده اند-زندانیدنیا در آنسوی میله‌هاستمن در این سو.نمی‌دانماو زندانی شدهیا من؟!

  5. قبلاً نظرم را درباره‌ی شعرهای آقای (یونان) نوشته‌ام. برای این روزها و این بازار نشر خوب هستند. برای داخل مترو(اگر جایی برای کتاب‌ خواندن باشد)، اتوبوس، تاکسی، اس‌ام‌اس، کارت تبریکِ روی گُل و این‌گونه چیزها می‌خورد. شعرهایش زیر نویس لازم ندارد

  6. هر شببه کشتن ما می‌آیدمرده ای که فکر می‌کند ما او را کشته ایمهراسان از خواب می‌پرمآرش گریه می‌کندو حامد به چاقویی می‌اندیشدکه قرار بود در قلبش فرو رودما چه ساده بودیممی‌خواستیم جهان را با کلمه فتح کنیمحال آنکه نمی‌توانیماز پس کابوس‌هایمان برآییم.

  7. بدهکار هیچ کس نیستم جز همین ماه که از پشت میله ها می گذردکه می توانستاز اینجا نگذرد و جایی دیگرمثلا در وسط دریایی خیال انگیزبجسبد به شیشه کابین یک تاجر پولداربدهکار هیج کس نیستمجز همین ماه که تو را به یادم می آورد.

  8. این شعر یک جا سیگاری استکه مرا در آن خاموش کرده انداین هم خاکسترشکمی رنگ خون داردیک نفرمرا چون سیگاریبر لب گذاشتهتا آخرین ذره دود کرده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *