Ağa, Şeyh, Devlet

A a eyh Devlet Martin van Bruinessen in bu kitab K rtler zerine yap lm ilk ve en kapsaml saha ara t rmas na dayanmaktad r K rt co rafyas zerine antropolojik ve sosyolojik verileriyle ne kan A a eyh Devlet ilk bas

 • Title: Ağa, Şeyh, Devlet
 • Author: Martin van Bruinessen Banu Yalkut
 • ISBN: 9789754709414
 • Page: 468
 • Format: Paperback
 • Martin van Bruinessen in bu kitab K rtler zerine yap lm ilk ve en kapsaml saha ara t rmas na dayanmaktad r K rt co rafyas zerine antropolojik ve sosyolojik verileriyle ne kan A a, eyh, Devlet, ilk bask s n n yay mlanmas ndan bu zamana kadar, b lgedeki ard arkas kesilmeyen k kl sars nt larla ve alt st olu lara ra men, klasik bir referans eser olma niteli indeMartin van Bruinessen in bu kitab K rtler zerine yap lm ilk ve en kapsaml saha ara t rmas na dayanmaktad r K rt co rafyas zerine antropolojik ve sosyolojik verileriyle ne kan A a, eyh, Devlet, ilk bask s n n yay mlanmas ndan bu zamana kadar, b lgedeki ard arkas kesilmeyen k kl sars nt larla ve alt st olu lara ra men, klasik bir referans eser olma niteli inden hi bir ey kaybetmemi tir Y zy llard r sosyal hareketlili in hi bitmedi i at malar n, uzla malar n ve isyanlar n s rekli ya and bir co rafyada iyice girift hale gelen sosyal ili kiler yuma n n haritas n karmaya al an Bruinessen, kitab nda esas olarak devletle ili kileri er evesinde a al k ve eyhlik kurumunun siyasi iktidarla at an ak an menfaatlerini ele al rken, di er yandan da bu iki muktedir g aras nda s k an toprakl topraks z K rtlerin toplumsal konumlar na dair yapt nitelikli g zlemlerini okuyucular n dikkatine sunuyor Elinizdeki kitap, tarikat, a iret ve siyasal m cadeleler tarihinden K rtlerin sosyal ger ekli ini incelikle s zen, konusunda r a an temel bir eserdir.

  One thought on “Ağa, Şeyh, Devlet”

  1. Geçiyor önümden sirenler içindeجنازه اش از مقابلم می گذرد در میان آژیرهاSuçu saz çalmakmış öğrendiğim kadarتا جایی که فهمیدم جرمش ساز زدن بودYaralıyım yerde kalan sazı kadarزخم خورده ام به اندازه ساز بر زمین مانده اشترانه های احمد کایا برگی از تاریخ اند؛ برگرفته از واقعیت های اجتماعی؛ از تبعیض ها، از سرکوب ها بر [...]

  2. quite descriptive and most importantly an objective field-study, the language is not sophisticated it's clear& simple

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *