Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak

Osmanl mparatorlu u nda Ya amak Balkanlar dan Magrip e Kafkaslar dan Arabistan a kadar uzanan bir imparatorlukta ya amak mezheplerle dinlerin ivelerle dillerin k kenlerle halklar n ve t relerle ya am bi imlerinin ola an st farkl l

 • Title: Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak
 • Author: François Georgeon Paul Dumont
 • ISBN: 9789754707892
 • Page: 308
 • Format: Paperback
 • Balkanlar dan Magrip e, Kafkaslar dan Arabistan a kadar uzanan bir imparatorlukta ya amak, mezheplerle dinlerin ivelerle dillerin k kenlerle halklar n ve t relerle ya am bi imlerinin ola an st farkl l k g sterdi i karmakar k bir d nyada ya amakt r Ve tabii, dinin a rl yla aile, tarikat, lonca, cemaat gibi grupla malar n ka n lmaz nemiyle m badele, oyun, t renBalkanlar dan Magrip e, Kafkaslar dan Arabistan a kadar uzanan bir imparatorlukta ya amak, mezheplerle dinlerin ivelerle dillerin k kenlerle halklar n ve t relerle ya am bi imlerinin ola an st farkl l k g sterdi i karmakar k bir d nyada ya amakt r Ve tabii, dinin a rl yla aile, tarikat, lonca, cemaat gibi grupla malar n ka n lmaz nemiyle m badele, oyun, t ren, bayram gibi yo un toplumsall k bi imleriyle belirlenmi bir toplumun i inde ya amakt r Osmanl da toplumsalla ma, nerede, nas l ve kimler aras nda olurdu Neler konu ulurdu Ramazan e lencelerine Yahudiler ya da H ristiyanlar kat l r m yd Do u Anadolu daki Ermeni ocuklar hangi oyunlar oynarlard Nas l zmir de bir Frans z olunurdu Kimler T rk e konu urdu 1900 l y llarda Sel nik halk hangi sporlarla u ra rd Kabaday lar n, k lhanbeylerinin toplumdaki i levleri nelerdi Elinizdeki kitap bu sorulara cevap vermeye al yor Bir yandan da, Osmanl hayat son iki y zy lda Bat n n ve milliyet iliklerin etkisiyle nas l evrildi Bireyin yeri neydi Farkl halklar g ndelik hayata uyum sa layabildiler mi Osmanl lar ger ekten birlikte mi ya ad lar, yoksa sadece yan yana m ya ad lar gibi sorular akla getiriyor Son iki y zy lda Osmanl da toplumsal hayat n ak n kitab n ak n izleyerek yakalayabilirsiniz.

  One thought on “Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *