Türkiye Solu (1960-1980)

T rkiye Solu G n m z n marjinalle mi siyaset d ve par al solu ka n lmaz m d r Bu al ma bu soruya hemen ba ndan bir hay r cevab n veriyor Bug n n T rkiye si pek l al anlar n kendi rg tlenmeleriyle lke siyaseti

 • Title: Türkiye Solu (1960-1980)
 • Author: Ergun Aydınoğlu
 • ISBN: null
 • Page: 300
 • Format: Paperback
 • G n m z n marjinalle mi , siyaset d ve par al solu ka n lmaz m d r Bu al ma, bu soruya hemen ba ndan bir hay r cevab n veriyor Bug n n T rkiye si pek l , al anlar n kendi rg tlenmeleriyle lke siyasetine kat ld klar bir lke olabilirdi T rkiye nin ekonomik, end striyel, politik ve k lt rel geli me d zeyi kadar, sol ve sosyal hareketin 1960 1980 d nemindG n m z n marjinalle mi , siyaset d ve par al solu ka n lmaz m d r Bu al ma, bu soruya hemen ba ndan bir hay r cevab n veriyor Bug n n T rkiye si pek l , al anlar n kendi rg tlenmeleriyle lke siyasetine kat ld klar bir lke olabilirdi T rkiye nin ekonomik, end striyel, politik ve k lt rel geli me d zeyi kadar, sol ve sosyal hareketin 1960 1980 d neminde ya ad deneyler de, bu tarihsel se ene in nesnel temellerinin var oldu unu g stermekte Bu a dan bak ld nda solun kaderini belirleyen, s z konusu yirmi y ldaki znel m dahale ve geli melerdir T rkiye de sol, siyasetin temel znesi olma potansiyelini 1960 l y llarda hem yaratm hem de ziyan etmi tir Geriye d n p bak ld nda, 1968 y l na kadar ge en s recin, bu konuda belirleyici bir oldu u g r l r Peki, solun kaderi niye 1968 e gelindi inde belli olmu tur Neden 1968 sonras ndaki y kseli ya da 1974 1980 d nemindeki muazzam sol kitleselle me, bu alanda yeni bir dinami in olu mas anlam na gelmemi tir B t n bu s re boyunca sol nderlerin tarihsel sorumluluklar konusunda neler s ylenebilir Bu al ma, bu temel sorulara cevap aramakta.

  One thought on “Türkiye Solu (1960-1980)”

  1. Solun girift yapısı aşikar olduğundan, solun tarihini pek de detaylarda boğulmadan okumak isteyenler için uygun bir eser. Çeşitli küçük gruplar ve kişilerden ziyade panoramik bir bakış açısı verilmesi ve bunun eleştirel yorumlarla pekiştirilmesi eserin değerini arttırıyor. Yazarın önsözde de dile getirdiği üzere Kürt soluna neredeyse hiç değinilmiyor. Halbuki günümüzün çözümü-çözümsüzlüğü 1960'ların soluna kadar geri götürülebilir. Sol içindeki t [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *