சிம்ம சொப்பனம்: பிடல் காஸ்ட்ரோவின் வாழ்க்கை [Simma Soppanam - Fidel Castro]

Simma Soppanam Fidel Castro

 • Title: சிம்ம சொப்பனம்: பிடல் காஸ்ட்ரோவின் வாழ்க்கை [Simma Soppanam - Fidel Castro]
 • Author: Marudhan மருதன்
 • ISBN: 9788183681247
 • Page: 114
 • Format: Paperback
 • , , , , , , , , , , , , , .

  One thought on “சிம்ம சொப்பனம்: பிடல் காஸ்ட்ரோவின் வாழ்க்கை [Simma Soppanam - Fidel Castro]”

  1. After reading this book, I am inspired with Fidal Castro . Also we will know the true color of America. It is good read and the writing style of maruthan is good. He explains briefly without any boring stuff. This makes us to keep reading the book. I would recommends this book.

  2. போரடிக்காத முறையில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் காஸ்ட்ரோவின் நெகட்டிவ்களை பற்றி மருதன் எழுத மறந்ததேனோ?பிடலுக்கு ஆகக்குறைந்து 4 காதலிகள் இருந்தனர்.அவர்களுள் பிரபலமான NATY REVELUTA,MARITA LORENZ பற்றி ஒரு வ [...]

  3. ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ - கம்யூனிசத்தை முதன் முதலில் கிழக்கத்திய நாடுகளில் ஒன்றான கியூபாவில் பரப்பி, மக்களிடன் ஒரே கட்சியை பல ஆண்டு காலம் வெற்றிகரமாக மக்களின் ஆதரவோடு ஆட்சி புரிந்த தலைவர், மெக [...]

  4. i would say this book discuss short history of fidel castro, cuba & che guevara. would have enjoyed more if it was discussing the controversial part of fidel castro

  5. ஒவ்வொரு பீடலின் ரசிகனும் படிக்கவேண்டிய புத்தகம்.

  6. Its biography, but you can read like novel, he make people to follow him without even knowing they are following not only him but also communism. Great and successful man.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *