Ejma’nın Rüyası

Ejma n n R yas Ejma n n R yas masals ve ger ek elerin i i e ge ti i zaman mefhumunun giderek belirsizle ti i ge mi in hi bitmeyen g n m zde de ya amaya devam eden hik yelerini anlat yor Kim demi sesin izilmedi in

 • Title: Ejma’nın Rüyası
 • Author: Haydar Karataş
 • ISBN: 9786052036020
 • Page: 381
 • Format: Paperback
 • Ejma n n R yas masals ve ger ek elerin i i e ge ti i, zaman mefhumunun giderek belirsizle ti i, ge mi in hi bitmeyen, g n m zde de ya amaya devam eden hik yelerini anlat yor Kim demi sesin izilmedi ini, kim demi nefesin bedeni terk etti inde ruhun yitip gitti ini, kim demi Ejma n n R yas , Dersim in tarihsel ge mi ine bir a t niteli i ta r nk Dersim de da Ejma n n R yas masals ve ger ek elerin i i e ge ti i, zaman mefhumunun giderek belirsizle ti i, ge mi in hi bitmeyen, g n m zde de ya amaya devam eden hik yelerini anlat yor Kim demi sesin izilmedi ini, kim demi nefesin bedeni terk etti inde ruhun yitip gitti ini, kim demi Ejma n n R yas , Dersim in tarihsel ge mi ine bir a t niteli i ta r nk Dersim de da lar n, ta lar n, a a lar n ziyaret kabul edilmesi mistik bir inan olmaktan ok zaman n i inde kay p giden ve unutulmamak i in yery z ne iz b rakan birer insan metaforudur Masal da burada ba lar ve dilden dile, diyardan diyara s rg n misali dile d k l r Sonra o masal n kahraman yla ans z n bir yerde kar la verirsiniz Ya da u suz bucaks z bir anda kendinizi o masal n i inde kendinizi bulursunuz Haydar Karata , Gece Kelebe i Perperk a S e ve On ki Da n S rr Romanlar n n ard ndan ilk yk kitab olan Ejma n n R yas n n i inde yer alan yk ler b l mden olu uyor Masal nsan, Say klamalar ve Tarihsel nsan.

  One thought on “Ejma’nın Rüyası”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *