One thought on “Hanoi Jane”

  1. Mua cuốn này vì Tiki giảm giá 70%.Vì đây là cuốn sách của một tác giả nước ngoài lấy bối cảnh Hà Nội.Giọng văn non (tiểu thuyết đầu tay). Nội dung đã được tóm tắt hết sức chi tiết ở bìa sách, nếu không đọc bìa sách thì hết chương đầu cũng hiểu rõ rồi, chẳng qua mình cố đọc hết để phát hiện ra là nó cũng không có thêm bất ngờ mới nào @@.Bản dịch còn nhiều thiếu sót.Có m [...]

  2. Không biết bản gốc thế nào chứ bản dịch tiếng Việt thì đây là quyển sách chán nhất mà mình đã từng đọc ~~

  3. Having lived in Hanoi and worked in the NGO sector this book was like reliving my time in the city. SO SO much fun! Anyone who has lived in or traveled to Hanoi should definitely read this book. I was sure that many of the characters where people I once (or still) knew! Elka Ray knows the city inside out and I loved every moment of this book !

  4. I am not a huge fan of chick-lit but this was a fun and delightful read. Elka Ray captures the essence of expat life in Hanoi in this tale of adventure, heartbreak, and renewal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *