Seks

Seks adna historia nie jest nudna mo e by tylko le opowiedziana Na szcz cie teksty publikowane na amach Focusa Historia to teksty fascynuj ce Nie tylko dlatego e wydarzenia z historii o kt rych pisali

 • Title: Seks
 • Author: Michał Wójcik
 • ISBN: 9788362343522
 • Page: 403
 • Format: Paperback
 • adna historia nie jest nudna, mo e by tylko le opowiedziana Na szcz cie teksty, publikowane na amach Focusa Historia to teksty fascynuj ce Nie tylko dlatego, e wydarzenia z historii, o kt rych pisali my by y arcywa ne i arcyciekawe, ale przede wszystkim dlatego, e nasi autorzy wykonali tytaniczn prac , by dotrze do nieznanych albo ma o znanych r de Dzi ki tem adna historia nie jest nudna, mo e by tylko le opowiedziana Na szcz cie teksty, publikowane na amach Focusa Historia to teksty fascynuj ce Nie tylko dlatego, e wydarzenia z historii, o kt rych pisali my by y arcywa ne i arcyciekawe, ale przede wszystkim dlatego, e nasi autorzy wykonali tytaniczn prac , by dotrze do nieznanych albo ma o znanych r de Dzi ki temu wiele z prezentowanych tu historii jest szokuj cych Zdumiewaj cych i kontrowersyjnych Ale zawsze s to historie prawdziwe W tym tomiku znajdziesz odpowiedzi na pytania jakim spro nym rozrywkom oddawa y si elity II Rzeczpospolitej czym zas yn a w Japonii gejsza Sada Abe czy mo na by i kobiet , i m czyzn , i sta si bohaterem historii medycyny jakie by y najs ynniejsze skandale w Bia ym Domu o co pojedynkowa si w Warszawie s ynny Casanova

  One thought on “Seks”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *