Geleceğin İnsanı

Gelece in nsan nsan y rek derinli ini yitirmi bulunuyor g n m z d nyas nda Yani ruh zenginli ini g n m zde de i ik bi imlerde b y k de i meler var bu durum insan n ruh zenginli ini art rmas gerekirken tersine azal

 • Title: Geleceğin İnsanı
 • Author: Alaeddin Özdenören
 • ISBN: 9789758988570
 • Page: 172
 • Format: Paperback
 • nsan y rek derinli ini yitirmi bulunuyor g n m z d nyas nda Yani ruh zenginli ini, g n m zde de i ik bi imlerde b y k de i meler var bu durum insan n ruh zenginli ini art rmas gerekirken, tersine azalt yor Y zy ldan beri olagelen budur b t n lkeler ara t r lm , en uzak denizlerin alt st ne getirilmi , ara t rma iste i daha derinlere inmi tir nsan aya n n basm nsan y rek derinli ini yitirmi bulunuyor g n m z d nyas nda Yani ruh zenginli ini, g n m zde de i ik bi imlerde b y k de i meler var bu durum insan n ruh zenginli ini art rmas gerekirken, tersine azalt yor Y zy ldan beri olagelen budur b t n lkeler ara t r lm , en uzak denizlerin alt st ne getirilmi , ara t rma iste i daha derinlere inmi tir nsan aya n n basmad tek yol art k havalarda kalm t r ve insan g klerin sonsuzlu una kmak i in yeni yollar aramaktad r.

  One thought on “Geleceğin İnsanı”

  1. Batı; ilahi vahyi bir kenara atıp, sınırlı olan insan aklını ilahlaştırıyor. Temeli yanlış atınca bina da yamuk oluyor.Filozoflar insana, kendi dar ve sınırlı dünyalarının açısından bakmışlar,onu çarpıklaştırmışlardır. Onlar insanı kendilerine göre yorumlamışlardır. Filozofun düşünce menzili ne denli geniş açılı olursa olsun, onun bir sınırı vardır. Filozof, bir insan olmak itibariyle kendisini hiçbir zaman pratik menfaatlerinin ve ufkunun sınırl [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *