Düğün Gecesi

D n Gecesi Be Hececiler iir ak m n n nc lerindenOrhan Seyfi Orhon ustal n d zyaz da dakan tlam edebiyat lar m zdan biriDaha nce Peri K z yla oban Hik yesiad yla Toplu iirleri ni ve ocuk Adam adl roman n yay mla

 • Title: Düğün Gecesi
 • Author: Orhan Seyfi Orhon
 • ISBN: 9789752898288
 • Page: 124
 • Format: Paperback
 • Be Hececiler iir ak m n n nc lerindenOrhan Seyfi Orhon, ustal n d zyaz da dakan tlam edebiyat lar m zdan biriDaha nce Peri K z yla oban Hik yesiad yla Toplu iirleri ni ve ocuk Adam adl roman n yay mlad m z Orhan Seyfi Orhon un, imdi de bir ba ka yap t n yay ml yoruz D n GecesiGe Osmanl ile erken Cumhuriyetd neminde ge en hik yelerle, g l n duruBe Hececiler iir ak m n n nc lerindenOrhan Seyfi Orhon, ustal n d zyaz da dakan tlam edebiyat lar m zdan biriDaha nce Peri K z yla oban Hik yesiad yla Toplu iirleri ni ve ocuk Adam adl roman n yay mlad m z Orhan Seyfi Orhon un, imdi de bir ba ka yap t n yay ml yoruz D n GecesiGe Osmanl ile erken Cumhuriyetd neminde ge en hik yelerle, g l n durumlar s zc klere aktarmakta usta bir yazar n g zlemg c ne tan k oluyoruz Hik yelerde yaratt birbirinden farkl , renkli ve bir o kadar dager ek tiplerle bir d nemin havas n solumam z sa l yor.Be alt sene evvel fakir bir adam olan Feyzullahbirdenbire zengin oluvermi ti Bu servetinnereden geldi ini kimse bilmiyordu Vaktiyleekme ine g kat k bulabilen bu adam nsofras nda misafirler a rlanmaya ba lam t Efendi, arabas z yere basm yordu.

  One thought on “Düğün Gecesi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *