Trīs zvaigznes: biogrāfisks romāns par Kārli Zāli

Tr s zvaigznes biogr fisks rom ns par K rli Z li Tr s zvaigznes st sta par eni lo latvie u t lnieku Br v bas pieminek a un R gas Br u kapu k ar daudzu citu izcilu t lniec bas darbu autoru K rli Z li Rom na galveno varoni las t js vispirm

 • Title: Trīs zvaigznes: biogrāfisks romāns par Kārli Zāli
 • Author: Valdis Rūmnieks Andrejs Migla
 • ISBN: 9789934037115
 • Page: 127
 • Format: Hardcover
 • Tr s zvaigznes st sta par eni lo latvie u t lnieku, Br v bas pieminek a un R gas Br u kapu, k ar daudzu citu izcilu t lniec bas darbu autoru K rli Z li 1888 1942.Rom na galveno varoni las t js vispirms iepaz st vi a jaun bas gados Liep j , tad seko l dzi m c b m Kaza , Maskav un P terpil , kop ar vi u priec jas par pirmajiem pan kumiem, ir liecinieks neatlaid ga Tr s zvaigznes st sta par eni lo latvie u t lnieku, Br v bas pieminek a un R gas Br u kapu, k ar daudzu citu izcilu t lniec bas darbu autoru K rli Z li 1888 1942.Rom na galveno varoni las t js vispirms iepaz st vi a jaun bas gados Liep j , tad seko l dzi m c b m Kaza , Maskav un P terpil , kop ar vi u priec jas par pirmajiem pan kumiem, ir liecinieks neatlaid gajam t lnieka darbam jaunaj Latvijas valst , ar m kslinieku boh mai un trakul b m Sp ks un misijas apzi a str vo no K r a Z les t la Mier go jaunrades darbu reiz m kav politi u un kol u aizdom gums un nenov d ba, s p gi laikmeta grie i, ta u galvenais m kslinieka dz v vienm r bijis vi a darbs, kas velt ts Latvijai un tautai apraksts no izdevniec bas m jas lapas

  One thought on “Trīs zvaigznes: biogrāfisks romāns par Kārli Zāli”

  1. Ak, kas par fantastisku un dzīvu valodu! Bauda lasīt un izgaršot katru vārdu.Man vienmēr ir patikušas biogrāfijas romānu veidā un šī grāmata ir visnotaļ veiksmīga, vienīgi būtu gribējies vairāk lasīt par pašu Kārli Zāli, ne tikai viņa darbu, šī grāmata vairāk sanākusi kā piemineklis viņa darbiem, bet ne Kārlim Zālem kā personībai. Tomēr par spīti tam grāmata ir padevusies interesanta. Tagad šķiet tik neparasti lasīt Brīvības pieminekļa projekta noķeng [...]

  2. Grāmatas apjoms ir gandrīz tikpat dižens kā pats Kārlis Zāle un es ticu, ka savādāk nemaz nevarēja. Ļoti baudāmā valodā aprakstīts tēlnieka dzīvesgājums. Patika līdzsvars starp radošajām mokām, darbu un uzvarām tēlniecībā un personiskās dzīves - ģimenes, draugu atainojumu. Nākamais loģiskais solis pēc grāmtas izlasīšanas ir vēlreiz aiziet līdz Brīvības piemineklim. Vēlreiz aizbraukt uz Brāļu kapiem. Šoreiz, lai ieskatītos un redzētu vairāk.

  3. Paldies par grāmatu! Ļoti dzīvi un interesanti uzrakstīta. Ja Kārli Zāli veselība un paša nevērīgā attieksme pret to nebūtu vińu nobeigusi, to noteikti būtu izdarījuši krievi. Liels cilvēks bija, ar Latviju un arī ambīcijām sirdī. Interesanti, kas notika ar viņa sievu un meitu? Internetā neko neatradu. Varbūt kāds zina?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *