One thought on “من، مادر مصطفی”

  1. این کتاب کلا دیدم رو به شهدا عوض کرد.تا قبل از این،فکر می کردم آدمهای از آسمان آمده ای بودن که زندگی عادی نداشتند و یکسره سر سجاده بودند.مخصوصا شهدای این دوره و زمانه-بعد از جنگ-ولی این کتاب نشانم داد که آنها آدم های عادی بودند که درس میخواندند و هدف تحصیلی داشتند و حتی همسرشان ر [...]

  2. خیلی انتظارم از همچین موضوعی بیشتر بود،اصلا متن موضوع رو شهید کرده بود!سه تا ستاره رو هم به شهید بزرگوار دادم نه به کتاب!

  3. بسیار کتاب خوبی بود. خیلی توصیه میکنم حتما بخونید، مخصوصا دانشجوهای شریف.در موردش هم توضیح نمیدم که لوث نشه : )

  4. خیلی از حرف‌هایی که در این کتاب نوشته شده، واقعی است. اما واقعی‌تر را باید خارج از این کتاب‌ها خواند.خیلی حرف‌ها هست که زده شده و اجازه‌ی چاپ نگرفته قطعا.مخصوصن در این موارد که امنیتی است و کتاب را بخوانید. گریه کنید. و اگر این مادر را دیدید، باز هم بپرسید و بشنوید، باز هم گری [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *