Dnevnik signalizma 1979-1983

Dnevnik signalizma Ovo delo na skoro bogato ilustrovanih stranica donosi li ne i umetni ke dnevni ke zapise Miroljuba Todorovi a iz perioda Dnevnik nije puki dnevnik li nih de avanja ili javnog ivota umetn

 • Title: Dnevnik signalizma 1979-1983
 • Author: Miroljub Todorovic
 • ISBN: 9788660990176
 • Page: 134
 • Format: Paperback
 • Ovo delo na skoro 800 bogato ilustrovanih stranica donosi li ne i umetni ke dnevni ke zapise Miroljuba Todorovi a iz perioda 1979 1983 Dnevnik nije puki dnevnik li nih de avanja ili javnog ivota umetnika, ve daje uvid u sam proces nastajanja umetni kog dela, sadr i odjeke kulturnih i socio politi kih doga aja u zemlji i svetu, reakcije na hap enja i su enja umetnicima,Ovo delo na skoro 800 bogato ilustrovanih stranica donosi li ne i umetni ke dnevni ke zapise Miroljuba Todorovi a iz perioda 1979 1983 Dnevnik nije puki dnevnik li nih de avanja ili javnog ivota umetnika, ve daje uvid u sam proces nastajanja umetni kog dela, sadr i odjeke kulturnih i socio politi kih doga aja u zemlji i svetu, reakcije na hap enja i su enja umetnicima, na zapanjuju a nau na otki a i tehnolo ke inovacije, se anje na nasilne proteste pisaca, filozofa i ostalih intelektualaca u Beogradu, itd Sadr i brojne primere poesie brute sirove poezije , citate, snove, misli, bele ke i kratke oglede u kojima autor iri i razra uje poetiku signalizma, prilo eni su delovi iz obimne arhive mejl arta i ostalih umetni kih projekata koje je Todorovi inicirao ili kojima je prilagao.

  One thought on “Dnevnik signalizma 1979-1983”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *