Ćelava pjevačica; Stolice

elava pjeva ica Stolice Prizori u elavoj pjeva ici bez pravoga zapleta i radnje ni u se nesklapno jedan za drugim ali kao da podlije u nekoj apsurdnoj progresiji Supru nici Smith i njihovi gosti g i g a Martin toliko su

 • Title: Ćelava pjevačica; Stolice
 • Author: Eugène Ionesco Vlado Habunek Ivan Kušan Višnja Machiedo
 • ISBN: 9536786214
 • Page: 221
 • Format: Paperback
 • Prizori u elavoj pjeva ici, bez pravoga zapleta i radnje, ni u se nesklapno jedan za drugim, ali kao da podlije u nekoj apsurdnoj progresiji Supru nici Smith i njihovi gosti, g i g a Martin, toliko su tipizirani i karikirani da su vi e lutke nego dramski likovi Premda su skupa do li u posjet Smithovima, supru nici Martin se dugo ne mogu prepoznati Iza engleske glazuPrizori u elavoj pjeva ici, bez pravoga zapleta i radnje, ni u se nesklapno jedan za drugim, ali kao da podlije u nekoj apsurdnoj progresiji Supru nici Smith i njihovi gosti, g i g a Martin, toliko su tipizirani i karikirani da su vi e lutke nego dramski likovi Premda su skupa do li u posjet Smithovima, supru nici Martin se dugo ne mogu prepoznati Iza engleske glazure nazire se nesigurnost i zbrka, pod koju upad Vatrogasnog kapetana, s njegovim kvazinadrealisti kim anegdotama i vicevima, podme e metafori ki re eno po ar rastrojstva Likovi se otad kre u rubom jezi nog ponora, odnosno brbljavog ni tavila No, umjesto da u njemu propadnu, osu eni su na za arani krug ponavljanja, kao to to nedvosmisleno pokazuje zaklju ni prizor Vi nja Machiedo Stolice Dvoje osamljenika, mu i ena u dubokoj starosti, koji se jo i sad nje no vole, ali vegetiraju na nekom otoku okru enom vodama nakon potopa , o ekuju mnogobrojne goste, pozvane na sve anost posljednje star eve objave pre ivjelima Pristi u nevidljivi uzvanici to ih senilni par, u nekom svojem prividnom mentalnom teatru, ceremonijalno prima i obasiplje smije nom udvorno u Pozornica se tako napu uje praznim stolicama, me u kojima dvoje staraca, trse i se da razmjeste i zadovolje sve te nevidljive goste, voze u sve br em, zahuktalijem ritmu neki groteskni i o ajni ki slalom Dok se eka na Govornika, kojemu je povjereno da svojim dostojanstvenim retori kim umije em priop i ne nazo nima to star evo otkrivenje , Starac i Starica izri u na na in malih skromnih ljudi dramu starosti, te cio niz misli, spoznaja i sudova o suvremenom svijetu i ivotu uop e Obilje usputnih komi nih efekata nimalo ne umanjuje potresnu britkost priop enih istina Kad se napokon pojavi Govornik, dvoje staraca, sad ve nepovratno razdvojenih gomilom stolaca, dakle li enih nje nog zajedni tva, dr e i da je njihovo ovozemaljsko poslanje okon ano, po ine samoubojstvo na suprotnim stranama bine Ali Govornik daje pantomimom do znanja da je gluhonijem, ispu ta tek neartikulirane glasove i na crnoj plo i ispi e poruku Z Bogom Z Bogom Z O Z O ita aluzija na kraticu SOS ne iscrpljuje vi ezna nost zaklju ne formule Taj zavr ni vapaj u Stolicama prvi je scenski znak autorove potrage za Bogom Vi nja Machiedo

  One thought on “Ćelava pjevačica; Stolice”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *