Köy Enstitüleri ve Ötesi

K y Enstit leri ve tesi De eri d lkelerce de kabul edilmi ve yap tlar bir ok yabanc dile evrilmi olan se kin e itimci Mahmut Makal g l yazarl n da bu alana adam bir sava d r Bilirsiniz k y den ilk tablolar sergileyerek ac g

 • Title: Köy Enstitüleri ve Ötesi
 • Author: Mahmut Makal
 • ISBN: 9789750404498
 • Page: 427
 • Format: Paperback
 • De eri d lkelerce de kabul edilmi ve yap tlar bir ok yabanc dile evrilmi olan se kin e itimci Mahmut Makal g l yazarl n da bu alana adam bir sava d r Bilirsiniz, k y den ilk tablolar sergileyerek ac ger eklerin rpertisini, lke sorunlar na yabanc her alan n ayd nlar na duyuran odur Ve daha o zaman arp c anlat m g c yle, zg n bi imiyle usta bir yazDe eri d lkelerce de kabul edilmi ve yap tlar bir ok yabanc dile evrilmi olan se kin e itimci Mahmut Makal g l yazarl n da bu alana adam bir sava d r Bilirsiniz, k y den ilk tablolar sergileyerek ac ger eklerin rpertisini, lke sorunlar na yabanc her alan n ayd nlar na duyuran odur Ve daha o zaman arp c anlat m g c yle, zg n bi imiyle usta bir yaz neri oldu unu da ortaya koymu tur.Kimin ve neyin yazar oldu unun bilincinde, ki ili ini olu tururken yaman bir toplumbilimcili i de ekledi bu olu uma Bilimin soyutundan e itim ve uygulaman n somutuna ge erken karanl n st ne y r y p y nlara k olmay ba aran yazar n, bu yap t nda dikkati eken zelliklerden biri de K y Enstit leri ndeki i e itimi uygulamas n n k y ya am nda meyvelerini verdi ini rneklemesidir Enstit k l retmenlerin k y n tar msal, e itsel ve toplumsal ya am nda g r len yeniliklerdeki ba ar lar bug n art k somut olarak ortadad r.Makal bu yap t nda K y Enstit leri nde uygulanan a c l e itimi ayr nt lar yla anlat rken, Enstit ler kapat ld ktan sonra uygulanmaya ba lanan a d e itime de k tutmaktad r

  One thought on “Köy Enstitüleri ve Ötesi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *