One thought on “Бели облаци”

  1. Капка Кънева и Крум Ацев са направили чудеса при оформлението — грижливо и щедро на белота и широта, така че погледът и съзнанието да имат пространство, където да се реят заедно с недоизказания отвъдсловесен смисъл на стихотворенията. Също както в поезията, и в оформлениет [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *