Türkiye'nin Zihin Tarihi

T rkiye nin Zihin Tarihi T rk K lt r zerine Ku at c Bir S ylev slam b y k ve muhte em bir medeniyetse e er Osmanl da b y k ve muhte em bir k lt rd r Bu miras n her nas lsa bug n bize ya ayarak kalan ile yetinsek bile bu on

 • Title: Türkiye'nin Zihin Tarihi
 • Author: Hilmi Yavuz
 • ISBN: 9786051140032
 • Page: 169
 • Format: None
 • T rk K lt r zerine Ku at c Bir S ylev slam b y k ve muhte em bir medeniyetse e er, Osmanl da b y k ve muhte em bir k lt rd r Bu miras n, her nas lsa, bug n bize ya ayarak kalan ile yetinsek bile bu onun b y kl n , sezgisel d zeyde de olsa, idrake yeterlidir Osmanl n n ku at c estetik ve entelekt el miras zerine yaz lanlar, maalesef, o u defa bilineni tekra T rk K lt r zerine Ku at c Bir S ylev slam b y k ve muhte em bir medeniyetse e er, Osmanl da b y k ve muhte em bir k lt rd r Bu miras n, her nas lsa, bug n bize ya ayarak kalan ile yetinsek bile bu onun b y kl n , sezgisel d zeyde de olsa, idrake yeterlidir Osmanl n n ku at c estetik ve entelekt el miras zerine yaz lanlar, maalesef, o u defa bilineni tekrarlamaktan veya deskriptif olmaktan teye gitmiyor Halbuki, onun sistemli, kavramsal ve analitik ba lamda yeniden in as gerekiyor ayet bu yap lmazsa Osmanl k lt r n n b y kl n , sezgisel idrakimize de il, zihinsel idrakimize m l etmemiz m mk n olamayacakt r te bu noktada do an ihtiyaca kar l k T rkiye nin Zihin Tarihi, Osmanl kimli i ve k lt r nden yola karak T rkiye nin zihin tarihini d nemin ayd n ve entelekt elleri, edebiyat , saray ve kent k lt r , Bat l la ma ve Oryantalizmle etkile imi ba l klar er evesinde irdeliyor T rk K lt r zerine Ku at c Bir S ylev alt ba l yla sunulan al ma, Osmanl k lt r ve zihin tarihinin, g n m z T rkiyesinin ve T rk toplumunun olu umu zerindeki etkisini Hilmi Yavuz un engin birikimi ve e siz slubuyla sunuyor Resm ideolojinin ve ar iv belgelerinden yap lan okumalar n tesinde bir medeniyetin ruhuna n fuz ederek onu anlamaya al an Yavuz, bamba ka bir T rkiye haritas iziyor.

  One thought on “Türkiye'nin Zihin Tarihi”

  1. Sanal Kıraathane girişimi olarak, takipçilerimizin göndermiş oldukları alıntıları yayınlıyoruz. En güzel kitapların en güzel kısımları Leziz yemeklerin en tatlı bölümleri gibi Bu kitap ile ilgili paylaşımlarımız aşağıdaki linklerdedir. Ne yaparsanız yapın, kitap kokusundan mahrum kalmayın. Sanal Kıraathane. (Daha fazla alıntıyı sanalkiraathane adresinde bulabilirsiniz)facebook/sanalkiraathHilmi Yavuz - Türkiye'nin Zihin TarihiGönderen: Sercan Öz

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *