One thought on “Помеѓу”

  1. „секогаш личат една на друга. Ретки се оние што имаат талент да направат нешто различно.“Цитатот го вадам од контекст, сакајќи да кажам дека Ирена Јорданова го има тој талент да направи нешто различно; нешто толку интересно што ме остави без здив во повеќе наврати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *